Hakkımızda

P24, Türkiye medyasının kapasitesini genişletmek, medya bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü konusunda kamusal bir talep yaratmak, en iyi gazetecilik uygulamaları için araştırma yaparak bunlara destek sağlamak ve internet haberciliğine geçişi teşvik etmek amacıyla faaliyete koyulmuştur.

P24, gazetecilik mesleğinin yoğun siyasi ve ekonomik baskılar altında bulunduğu bir dönemde, editoryal bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünü desteklemek ve geliştirmek amacıyla 19 Eylül 2013’te kuruldu.

Kâr amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşunun kurucuları arasında Türkiye medyasının tecrübeli bazı mensupları bulunmaktadır.

P24, geniş bir görev tanımıyla, Türkiye medyasının kapasitesini genişletmek, medya bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü konusunda kamusal bir talep yaratmak, en iyi gazetecilik uygulamaları için araştırma yaparak bunlara destek sağlamak ve internet haberciliğine geçişi teşvik etmek amacıyla faaliyete koyulmuştur.

Bunun için şu yollara başvurulmaktadır:

– Örnekler üretilmesi, içerik sağlama, araştırmacı gazeteciliğin ve entelektüel üretimin teşvik edilmesi,

– Gazeteciler için eğitim programları düzenlenmesi,

– Medya itibarı ve onuruna ilişkin konular hakkında kamusal farkındalık yaratılması,

– İfade özgürlüğünün savunulması, sansüre karşı hukukî yollardan hak aranması,

– İfadenin özgürce kullanımı ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği entelektüel tartışmalar için ortam sağlanması.

Kısaca, P24 yerleşik medyaya olan güvenini kaybetmiş bir toplumda, özgür ve bağımsız bir medyanın değerlerini öne çıkarmayı amaçlamakta, ifade ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasını önlemek için çalışmaktadır.

P24 hak temelli bir kuruluştur. Tüm faaliyetlerini ırk, din, mezhep, milliyet, dil, cinsiyet, cinsel yönelim ayrımcılığı ve türcülük yapmaksızın sürdürür.

P24’ün kurucu başkanı Hasan Cemal‘dir.

Diğer kurucu üyeler de şunlardır: Doğan Akın, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar ve Murat Sabuncu.

26 Ekim 2021 tarihinden itibaren P24 Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Mustafa Ünlü yürütmektedir.

25 Eylül 2022’deki son genel kurulumuzda göreve seçilen diğer Yönetim Kurulu üyeleri Andrew Finkel, Ahmet Kurt, Nurcan Gündoğan ve Mesut Varlık‘tır.

P24’ün çalışmalarını K24, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Expression Interrupted, Gezegen24, Susma24, P24Akademi, P24Blog, 4982* gibi mecralarımızdan takip edebiliirsiniz.

Kitap Kültür Kritik sitesi K24 Türkiye’nin en önemli kitap tanıtımı ve sanat eleştirisi mecralarından biri. 2015 yılında Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği çatısı altında kuruldu. İlk yedi sene teknik açıdan bağımsız haber sitesi T24’ün imkânlarını kullandı. 2023’ten beri kendi sitesinde. Avrupa Kültür Dergileri ağı Eurozine’ın aktif bir üyesi. www.k24kitap.org

İstanbul’un ilk Edebiyat Evi. Her şeyden önce bir okuma, okuduklarımızı konuşma yeri, birbirimizi dinleme yeri. Kapılarını açtığı 2018’in Ekim ayından beri yazarlarla, akademisyenlerle, sanatçılarla, hak savunucularıyla birlikte sayısız konuşma, atölye ve sergi düzenledi. Her yıl bağımsız yayınevlerinin katıldığı kitap şenliğine ev sahipliği yapıyor. www.kiraathane.com.tr

Expression Interrupted, başta gazeteciler ve akademisyenler olmak üzere ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip ediyor. 2016’dan bu yana basın ve ifade özgürlüğü davalarına görünürlük kazandırdı ve insan hakları savunucuları tarafından izlenmesini sağladı; Türkiye’de ifade özgürlüğünün kısıtlanmasında yasaların nasıl kullanıldığına dair önemli bir veri tabanı oluşturdu. www.expressioninterrupted.com

Gezegen, odağına iklim krizini alan bir platform. Yerkürenin sorunlarını farkındalık, habercilik ve savunuculuk çalışmalarıyla gündemden düşürmemek amacıyla kuruldu, bunu yaparken Türkiye’de iklim odaklı, uzmanlaşmaya dayalı bir gazetecilik anlayışının oluşmasına katkı sunmayı hedef edindi. www.gezegen24.com

SUSMA platformu, kültür, sanat ve medya alanlarında faaliyet gösteren topluluk ve bireylerin karşılaştığı sansür, otosansür, yasak, engelleme yalnızlaştırma, karalamacılık, manevi linç vakâları gibi ifade özgürlüğü kısıtlamalarına karşı kuruldu. Türkiye’de ifade özgürlüğü tehdit altında olan herkesi sansürle mücadele konusunda farkındalık, savunuculuk, arşiv çalışmalarıyla ve alternatif eylemlerle güçlendirmeyi hedefliyor. www.susma24.com

P24 Akademi internet sitesi gazetecilere, iletişim öğrencilerine ve haberciliğe ilgi duyan herkese, alanında deneyim sahibi gazeteciler, akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim modülleri sunuyor. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum çalışması olan P24 Akademi’nin modüllerine erişmek tamamıyla ücretsiz. www.p24akademi.org